Karin Hald 


Works

An Echo Calling Out to Myself (EN

Kroppens Umulige Sprog (DA)

The Impossible Language of the Body (EN

Blomst, buket (DA)

Flower, bouquet (EN)

7 (situeret viden) (DA)  

7 (situated knowledge) (EN)

Ritual for pilgrimme (DA)

Rituals for pilgrims (EN) 

Emotional check-in (DA

Emotional check-in (EN)

Til hvem det måtte vedkomme (DA)

To whom it may concern (EN)

Afsmitning (DA) 

How can I recognize you? (EN

Palimpsest (DA)

Palimpsest (EN)

Ømme dupper (DA)


Tender Buttons (EN)   


Kritik/reflektioner (DA

Critique/reflections (EN

Kuratering (DA)


Curatorial (EN)

 
Om og kontakt (DA)

About and contact (EN)


7 (situeret viden)

Stedsspecifik installation
C4 Projects, København
2020

På gruppeudstillingen ’I See You Are (Not) There’ blev det kontemporære fotografi undersøgt, samt forbindelser mellem kunstnere som alle arbejder eksperimenterende med det fotografiske medie. Udstillingen fandt sted ved c4 Projects i samarbejde med Forlaget Gestus, som stod for en kunstnerbog, som blev skabt sideløbende med udstillingen. Centralt for udstillingen var en undersøgelse af intimitet og spiritualitet.

Værket 7(situeret viden) bestod af Smart film, eller PDCL-film, som er en nyere og innovativ form for glas film, som indeholder flydende krystal. Når den flydende krystal tilsættes strøm, bliver den transparent, så det er muligt at se gennem ruden. I slukket tilstand bliver filmen ugennemsigtig, så filmen fungerer på samme måde som en matteret folie.

Jeg var i dette værk interesseret i at undersøge hvordan vi som individer, samt som samfund tillægger synet en sandhedsværdi med udgangspunkt i Donna Haraways værk ”Situeret viden”. Gennem en kritik af objektivitetsbegrebet – videnskabens gudetrick, hvor alt ses intetsteds fra, uden krop og kontekst – vil Haraway generobre synet som sanse- og erkendelsessystem, nu genindlejret i specifikke praksisser, situeret. Haraway vil vise os, at der ikke eksisterer noget uskyldigt perspektiv, at hvad vi ved, er bestemt af kontekst og situation. I stedet opfordres vi til at lære at tage ansvar for vores viden ved at forholde os åbent (ikke-beherskende og i accept af det modsætningsfyldte og paradoksale) over for, hvordan den produceres. Ifølge Haraway er enhver anskuelse essentielt noget situeret, der udgår fra et bestemt sanseapparat.

Mit værk installeredes i udstillingsrummets vindue, og skiftede imellem at være tændt eller slukket hvert syvende minut. Det var dermed selve muligheden for at se udstillingen udefra og/eller se ud på verden indefra som gestaltedes. Timeren på installationen var kodet til syv, da tallet syv både bærer stor betydning indenfor religiøse, overtroiske, matematiske samt naturvidenskabelige sammenhænge.


I see you are (not) there

Da spiritualitet nemt forveksles med organiseret religion eller overtro så lad mig tydeliggøre, hvordan spiritualitet tænkes og leves i min forståelse: Alt er forbundet. Denne forståelse, hvis udlevet, betyder at alle hierarkier må synliggøres, gentænkes og så vidt muligt fjernes. ...

Læs hele essayet her